Hjälpsidor...

Kunskapscentrum Nordost

Vuxenutbildningen i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker


Viktig CSN förändring från 10 juni 2017.
 
Från den 10 juni kräver CSN ett aktivt intygande från skolan att eleven påbörjat sina studier.
Det innebär att utbildningsanordnaren aktivt måste registrera studieförsäkran på varje kurs som kursdeltagaren studerar. En ny funktion har inrättats i Alvis för detta ändamål.

SFI - Närvarorapportering
Kontrollera att erbjudna timmar, frånvaro samt klarmarkeraringen av månaderna för varje kursgrupp är registrerat.
Detta är viktigt då det är kopplat till både ekonomin samt SCB-rapporteringen.

SFI - Distanselever
För varje distanselev ska anges omfattning i procent vid studerandeadministration/studerande på flik 6.
Denna rapportering av distanselever är ett nytt krav från SCB.

Rapportering av nationella prov direkt i Alvis
Obs! Detta ersätter den tidigare rapporteringen i Excel-filer och gäller både VUX och SFI.
Läs mer om hur detta går till i Alvis versionsdokument 7.3.0

Påminnelse - Använd rätt status
"Avbrott" används när avbrottsdatumet är mellan start- och slutdatum på kursen.
"Ej påbörjat" används om kursen inte har påbörjats. Kontrollera att kursens
startdatum finns med i de tre datumfälten.

Information om skolorna i Alvis
Vi ber er alla att kontrollera uppgifterna om er skola i Alvis publika kurskatalog.
Meddela sedan någon av oss om något är felaktigt eller saknas, så uppdaterar vi den informationen.


Lärlingsutbildningar
Dessa utbildningar ska registreras i Alvis av skolorna och eleverna som har sökt och blivit antagna ska kopplas till kurspaketen/kurserna. Det är viktigt för de studerande att detta görs skyndsamt, dels för betygsättningen och dels för CSN-rapporteringen.

VIKTIG INFORMATION OM BETYGSKATALOGER OCH FRYSNINGAR!
Nyhet! Nu kan ni hitta informationsblad gällande frysningen och hur ni själva tar fram uppgifterna efter att frysningen är klar.
Tryck på hjälpknappen-guiden-välj ekonomi-frysningen


Inför frysningar så måste ni gå igenom era elever noga och registrera "EJ påbörjat" och "avbrott". Detta för att slippa krediteringar.

 

Frysningar och utbetalningar till skolorna 2018

För hösten 2018 ser de preliminära tiderna ut enligt nedan:
1 augusti-30 september: 180924 KLAR
1 oktober -31 oktober: 181024 KLAR
1 november-30 november: 181126 KLAR
1 december-31 december: 181217
1 januari -31 januari 2019: 190108
1 februari-1 februari 2019 slutfrysning: 190124 


SLUTFRYSNING: 24 januari 2019  (ALLA BETYGSKATALOGER SKA VARA REGISTRERADE)
Utbetalning sker som regel sista vardagen varje månad ( utom i januari och  september).

 

Nyheter

Sammanfattande kursdel
2017-03-15
Den sammanfattande kursdelen för grundläggande kurs ska ha samma start- och slutdatum som betygsdatumet.


Gymnasiearbete
2016-12-30
Ange titel och gärna beskrivning på gymnasiebeskrivning på gymnasiearbeten.
Observera att detta endast kan göras via "Lärarfunktioner" och "Klassrum".
Under Betygsrapporter visas också angiven titel i Övriga upplysningar och titeln förs också över om man för över gruppens betyg till ett examensbevis.

Ny "tidpunkt" - Distans
2016-12-30
Registrera "Distans" i stället för "Annat" på kursgrupper som läses på distans.Nya grundläggande delkurser
2016-12-05
Från om med 2017-01-01 finns nya koder för grundläggande kurser/delkurser. För övergången av SVE/SVA samt matematik gäller: De som avslutat delkurs 1 ska starta nationell delkurs 3 och de som avslutat delkurs 2 ska starta nationell delkurs 4. Endast de som påbörjat en lokal delkurs under december får fortsätta och läsa klart den efter årsskiftet.

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Kunskapscentrum Nordost, , 183 80 Täby, Tel. 08-55558340
Alvis från Gotit Alvis från Gotit