Skapa studerandekonto

Hjälp

Har du redan ett studerandekonto?

Då behöver du inte skapa ett nytt. Gå till startsidan för att logga in eller för att begära ett nytt lösenord.

OBS Du kan redan ha ett studerandekonto om du tidigare sökt Vuxenutbildning eller Yrkeshögskola med samma system i aktuell kommun/utbildningsanordnare eller hos någon annan kommun/utbildningsanordnare som använder samma system. Du har då samma lösenord.

Personuppgifter
Kontaktsätt (obligatoriskt)
Här kan du välja vilket eller vilka sätt du i första hand vill bli kontaktad av skolan på. Detta används t.ex. för påminnelser eller kort information.
Adressuppgifter
Eftersändning av post
Adressen gäller
Lösenord
Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken, en liten bokstav, en stor bokstav, en siffra.

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun.


Kontakt

För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med Täby kommuns personuppgiftsombud hittar du mer information om hur du gör här, www.taby.se/personuppgifter.

Jag intygar (obligatoriskt)

Hjälp

Skyddad identitet

Har du skyddade personuppgifter registrera inte din ansökan här utan kontakta Kunskapscentrum Nordost.

Personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer om GDPR.

Mobiltelefon

Om du anger ett nummer till en mobiltelefon har du möjlighet att kontaktas via SMS. Därför är det viktigt att du skriver numret i ett korrekt format, ex: 0701234567 (utan landskod, bindestreck eller mellanslag).

Behörighet

Du är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning, från och med juli månad det år du fyller 20 år. Är du under 20 år och har gymnasieexamen, studiebevis eller slutbetyg från gymnasieskolan är du också behörig.

Alvis logo Alvis från Gotit