Ansökningstider på gymnasial nivå

Kursstarter från 1 juli 2019 och framåt är sökbara från och med 1 april.
Sista ansökningsdag är åtta veckor innan kursstart.

Kursstart                Sista ansökningsdag
 1 juli                        5 maj
 5 augusti                 9 juni
 9 september            14 juli
14 oktober                18 augusti
18 november             22 september

För våra grundläggande kurser infaller sista ansökningsdagen tre veckor före kursstart.


Välkommen till vuxenutbildningen i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker
Kunskapscentrum Nordost (KCNO) samordnar vuxenutbildningen för ovan nämnda kommuner.
Så här gör du en ansökan
1. Skapa först ett studerandekonto. Det gör du på denna sida under rubriken "skapa konto". Du behöver bara "skapa konto" första gången du söker genom oss.
2. Logga sen in och följ instruktioner. Skriv personnummer utan bindestreck (ååmmddxxxx). Ansökan är i 4 steg. Vissa uppgifter i ansökan och studieplanen är obligatoriska och måste fyllas i för att du ska kunna gå vidare med din ansökan.
3. Under rubriken "Min sida" kan du följa vad som händer med din ansökan.

Svenska för invandrare (SFI) Kontakta Kunskapscentrum Nordost för mer information. Ta med dig ett personbevis och besök oss på våra öppettider. På vår hemsida kan du se vilka öppettider och telefontider vi har. www.kunskapscentrumnordost.se.

OBS! Är du folkbokförd i en annan kommun än Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker ska din hemkommun godkänna att du får studera genom oss. När du har gjort din ansökan ska du skriva ut en kopia som du lämnar till din hemkommun för underskrift/godkännande.

Information om personuppgiftsbehandling

När du registrerar dig i denna digitala e-tjänst, sparar vi, Kunskapscentrum Nordost, org nr 212000-0118, de uppgifter som du lämnar om dig själv. De sparas och behandlas i en databas Alvis, uppgifterna hämtas från Skatteverket. Dina uppgifter sparas i syfte att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, för identifikation, uppföljning och statistiska ändamål samt för att kunna ge dig information i ditt ärende. Aktörer som kan komma att ta del av dina uppgifter är t ex CSN, Betygsdatabasen, Skolverket, andra huvudmän och anordnare. Mer om våra behandlingar kan du läsa har www.taby.se/personuppgifterVUX2012
Från och med 1 juli 2012 byter kurser namn
Se Motsvarandelistan
 

Logga in med ditt studerandekonto

Har du inget studerandekonto?

För att du ska kunna göra en ansökan måste du skapa ett studerandekonto. När du har det kan du logga in, skapa och skicka din ansökan.

SFI-anmälan / Application for Sfi courses

Nyheter

 • Betygsdatabasen Beda

  2016-12-30

  Sedan 2011 skickar vi kontinuerligt betyg till betygsdatabasen Beda. Det gäller både enskilda kurser och slutbetyg/gymnasieexamen utfärdade hos oss. Kontrollera att kurserna du har läst finns registrerade på ditt studerandekonto på antagning.se De är synliga där när en ansökan till universitet/högskola är gjord.

 • Betyg

  2016-12-30

  Kom ihåg att alltid bifoga betyg (kopior på relevanta betyg från gymnasium/ komvux/ grundskola). Dessa kan du skanna in och bifoga när du skickar in din webbansökan. Behöver du hjälp med att skanna är du välkommen att låna skanner i vårt infotek. Vi godtar inte betygsutdrag från UHR's databas.

 • Antagningsbesked

  2014-04-14

  Antagningsbesked för dina sökta kurser skickas ut av utbildningsanordnarna. Tag kontakt med respektive anordnare om du har frågor kring din antagning.

Information

Du kan beställa samlat betygsdokument under fliken "beställningar" längst upp på sidan. Betyget skickas hem till dig per post.

"Stressbetyg" anmäls till den skola du studerar hos. Dessutom måste du i GOD TID även meddela Kunskapscentrum att du vill göra en beställning av betyg.

Har du problem med CSN? Kontakta den utbildningsanordnare som du studerar hos!
Alvis logo Alvis från Gotit