SFI-anmälan

Personuppgifter

Hjälp

Om du vill kan du ange ett telefonnummer till en anhörig som vi kan nå i nödfall.

Språk (obligatorisk)

Hjälp

Har du flera modersmål och övriga språk ange dem nedan.

Invandringsorsak (obligatorisk)

Hjälp

Varför flyttade du till Sverige?

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (obligatorisk)
Ange din utbildningsbakgrund i ditt hemland i antal år:

Hjälp

Vilken är den högsta utbildning du gått färdigt i ditt hemland?

Universitet eller högskoleutbildning

Hjälp

Har du en universitets- eller högskoleutbildning från ditt hemland? Välj i så fall inom vilket område.

Tidigare studienivå i Svenska för invandrare (obligatorisk)

Hjälp

Vilken nivå inom Svenska för invandrare (SFI) har du studerat på tidigare?

Senaste studieår i Svenska för invandrare

Hjälp

Vilket år studerade du senast Svenska för invandrare (SFI)? Anges endas om du tidigare studerat SFI. Anges i format ÅÅÅÅ, till exempel 2006.

Syfte utbildning

Hjälp

Varför vill du studera Svenska för invandrare (SFI)?

Mål med studierna (obligatorisk)

Hjälp

Vad är ditt mål med att studera Svenska för invandrare (SFI)?

Yrkeserfarenhet från hemlandet (obligatorisk)

Hjälp

Vilken sorts yrke jobbade du huvudsakligen med i ditt hemland?

Nuvarande sysselsättning (obligatorisk)

Hjälp

Vilken är din nuvarande sysselsättning?

Nuvarande yrke (obligatorisk)

Hjälp

Vilken sort yrke jobbar du med nu? Om du INTE arbetar välj "Arbetar ej".

Önskemål om studieform (obligatorisk)

Hjälp

När vill du helst studera?


Hjälp

Vilken skola och plats vill du helst ansöka till?

Arbete under studietiden (obligatorisk)
Läser och skriver på sitt modersmål
Läser och skriver på det latinska alfabetet
Etableringplan

Hjälp

När fick du etableringsplanen (ange datum)?

Egna tillägg och kommentarer

Hjälp

Har du ytterligare information du vill ange i samband med din anmälan kan du ange dem här.

Bekräfta och skicka anmälan (obligatorisk)
Choose your language

Hjälp

Välkommen till Kunskapscentrum Nordost!
Här kan du göra din anmälan till sfi (Svenska för invandrare) om du bor i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker.

Fyll i anmälan till vänster och tryck på knappen ”Skicka anmälan”.

OBS! Den skola du har valt kommer att kontakta dig om 3-4 veckor via e-post eller sms. Skolan kommer att meddela dig vilken dag och vilken tid du ska börja på SFI.Vill du ha hjälp att anmäla dig till sfi är du välkommen att besöka oss på Kunskapscentrum Nordost i Täby för kursplacering och val av skola.

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera via Kunskapscentrum Nordost ska du fylla i en anmälningsblankett.
Anmälningsblanketten kan du hämta eller få via mejl därefter ska du sedan lämna in blanketten till vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut. Om din hemkommun godkänner att du får studera sfi i någon skola inom Kunskapscentrum Nordost kommer skolan som du valt att meddela dig när du får börja.Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun.


Kontakt

För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med Täby kommuns personuppgiftsombud hittar du mer information om hur du gör här, www.taby.se/personuppgifter.

Alvis logo Alvis från Gotit