Application form for Sfi courses

Personal information

Hjälp

If you want, you can add a phonenumber to a next of kin (relative) that we can reach in a case of emergency.

Languages (mandatory)

Hjälp

Do you hav multiple native languages apply them below.

Reason for immigration (mandatory)

Hjälp

Why did you move to Sweden?

Educational background from your home country (mandatory)
State the number of years for your educational background from your home county

Hjälp

What is your highest education that you have completed in your home contry?

University education

Hjälp

Do you have an university education from you home county? Then choose appropiate field.

Former level of studies in Swedish for immigrants (mandatory)

Hjälp

Which is your most recent level in Swedish for immigrants (SFI) that you have studied before?

Latest year for studies in Swedish for immigrants

Hjälp

Which is the latest year that you where in studies in Swedish for immigrants (SFI)? Choose a year only if you have studied SFI. State year in format YYYY, for example 2006.

Reason for studies

Hjälp

Why do you want to study Swedish for immigrants (SFI)?

Goal with your studies (mandatory)

Hjälp

What is your goal with studies in Swedish for immigrants (SFI)?

Professional experience in your home country (mandatory)

Hjälp

What was your main professional experience in your home country?

Current occupation (mandatory)

Hjälp

What is your current occupation?

Current employment (mandatory)

Hjälp

What is your current employment? If your are not workning, choose "Not working"

Desired form of studies (mandatory)

Hjälp

When do you want to study?


Hjälp

To which school and place would you prefer to study to?

Work during studies (mandatory)
Read and write in your native language
Read and write in the latin alphabet
Establishment

Hjälp

When does your establishment plan expire? (provide date)

Additions and comments

Hjälp

Do you have more information you wish to add to your application, add then here.

Certify information and send application (mandatory)

Choose your language

Hjälp

Welcome to Kunskapscentrum Nordost!
Here you can apply for sfi (Swedish for immigrants) if you are living in Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm or Österåker.Download Sfi-schedule

Fill in the registration form to the left and submit it by pressing the "Send” button (skicka anmälan).

The schools do not accept new students during week 27-30. The last start during the summer is week 26. The next start is week 31. The school you have chosen will contact you in 3-4 weeks after your application, by e-mail or sms. They will also inform you which day and time you start your studies in sfi.Visit Kunskapscentrum Nordost in Täby if you want help with the course placement and choice of school.

If you are a resident in another municipality and want to study sfi through Kunskapscentrum Nordost, you need to fill in this application
form.
Hand in your application form to the Adult Education Centre in your
municipality for a decision. If your application is accepted by your municipality the school that you have selected will contact you when to start.

Information on the processing of personal data

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun.


Kontakt

För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med Täby kommuns personuppgiftsombud hittar du mer information om hur du gör här, www.taby.se/personuppgifter.

Alvis logo Alvis från Gotit